یادداشت صد و سی و شش!

با یه آهنگ رفتم به ساعت حدود ۷...نیاوران...از اونجا تجریش...تجریش به سمت شریعتی...کوچه‌ی امامزاده...رودخونه...پاییزش!!...

تو راهه؟! .... اره نگران نباش، آبان میرسه،شایدم اوایل مهر

- میدونی که حُسنش چیه؟!

- میدونم ولی ترجیح میدم نگم 

.

‌.‌

.

مگریز از خیالم،مگریز رو مگردان...

/ 0 نظر / 32 بازدید