یادداشت بیست و دوم

پر شدم از مصرع هایی

که بیت نمیشوند

اما هرکدام یک مثنوی را

در خود صرف میکنند

شبیه همین روزهای بلاتکلیف آخر شهریور

کسی در من میرود گویا

پر از خواستنم و

خسته از نرسیدن

 

ممنوع الخروج شده ام

از این وضعیت 

/ 0 نظر / 35 بازدید