یادداشت صد و چهل و هشت

اصل مطلب اینکه حال اینروزامو نمیفهمم، دلم گرفته ای دوست...

به شدت ابری، نه میباره نه صاف میشه

کار و شرکت امروزم مزید بر علت شد، یعنی یجوری حالم ریخت بهم که دو پارچ عسل بریزن رو سرم از تنم در نمیاد...نگم دیگه!

الهی خواهشا آن دِه که آن بِه....دیگه خودت بهتر از همه در جریان حالمونی :*

/ 0 نظر / 44 بازدید