یادداشت بیست و سوم

من به جای تمام روزهایی که گذشت

اشک هایی دارم 

برای تمام پاییز پیش رو

من و این اشک 

بزرگ کرده ایم خودمان را

تا زبر سقف اتاق

هوا آفتابی نباشد و 

بیرون از این سقف

مقداری لبخند

در صورت نیاز

داشته باشیم

/ 0 نظر / 36 بازدید