یادداشت چهاردهم

مثلا یکی از فانتزیام تحصیل تو دانشگاه هاروارد یا آکسفورد بوده اما اینکه دقیقا چه رشته ای نمیدونم...

خب اصن چون هدفی نداشتم...ندارم!!

کلا دلخوشی های من اندازه یک هفته بودن نهایتا بعدشم سریع تموم شدن...

مثل دلخوش کردن به فردا...که شاید بشه که شروع اون اتفاق خوبه باشه!!

این ماجرا تقریبا آخرین دلخوشیه شخص منه...!! اگر به خیر نگذره من تموم میشم

/ 0 نظر / 12 بازدید