یادداشت صد و بیست و پنج!!

و تیر...از تابستونی که به جرأت میشه گفت داره جالب میگذره...و مردادی که در جریانه و باید در جریان باشم که مرداد مرا درس‌ها داد...

چه هفته‌ی پر دوست و پر روزی و پر اتفاقی بود، و چقدر غافلگیر شدیم از تغییرات دوستان دبستانی...قادر به قدر شناسی از خودمون نیستیم...

و نمیدونم دقیقا کی و چی منو به اشتباه انداخت که کلا فکر میکردم فردا پنج‌شنبه‌ست و وااای بر تکالیف انجام داده نشده...فردا شب هم وضع همینه البته...

که اینم از این...

/ 0 نظر / 36 بازدید