یادداشت پانزدهم

دائما یکسان نماند حال دوران...غم بخور

یکی دیگه از فانتزیام این بوده که یه گالری بزرگ نقاشی داشته باشم

یکی دیگشم این بوده که تنها یه مسیر طولانی رو قدم بزنم،بدون نگرانی از نگاه کسی

یکی دیگه اینکه دوران جاهلیت به دنیا میومدم و زنده به گور میشدم،یا مثلا زمان قاجار و الان در اندرونی بودم...حداقلش این بود که پاک از دنیا میرفتم

یکی دیگه از بزرگترین فانتزیام این بوده که خودکشی گناه نبود...

/ 0 نظر / 8 بازدید