تو تنها نیستی

به ندای قلبت گوش کن

ببین چه عاشقانه نجوا میکند افریدگارت

راهی که او نشان میدهد بهترین است چرا که تو را از سخت ترین گذرگاه های زندگی نیز عبور میدهد

 به ندای عقلت گوش کن که تو را به انچه بهتر است هدایت میکند

اراده کن

قدم در پیش گذار

توکل کن

برو که تنها نیستی

او با توست حتی در سخت ترین...........

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
سارا

من خدا را دارم کوله بارم بر دوش سفری می باید سفری بی همراه گم شدن تا ته تنهایی محض ...سازکم با من گفت هر کجا لرزیدی از سفر ترسیدی تو بگو از ته دل من خدا را دارم من و سازم چندیست که فقط با اوییم

ایت

سلام ...به نیلوفر خانم.....چه عجب یادی از ما هم کردی....ولی ظاهرا عصبانی...بودی....نمی دونم چرا!!!!!! خب نیلوفر جان بیا هر چی دلت تنگت می خواد و دوس داری داد بزنی تو وب من علیه من خالی کن ...بخدا ناراحتم نمیشم...انت[لبخند]قاد شدید ازم بکن....میبینم آپ نکردی...نویسنده جوان