یادداشت دوازدهم

در اوج نا امیدی غافلگیر شدم بسی!!

چنان به سرعت رخ داد قلبمان از جا کنده شد :))

خداجون متشکریم که میشنوی و در لحظه براورده میکنی،فقط چون خیلی زیادی یهویی بود نشد که بشه!! ولی حالمون خوب شد

خیلی خوووب بووود...خدایا خوب جاهایی نشون میدی که صلاحمونو میدونی و اگر بخوای میشه 

/ 0 نظر / 33 بازدید