یادداشت صد و بیست و شش!!

و امروز

هنوز نمیدونم چه حسی دارم،خب ۶۷ درصد آزادیام گرفته شد، و اینکه لذتی تو این قضیه هست یا نه رو تا درگیر نشم نمیفهمم،اما خب در اینکه بهترین اتفاق افتاد شکی نیست و کلی از این بابت شکر گزارم :)

امیدوارم بتونم جبران کننده باشم با موندگاریم و کیفیت دادن به قضایا...

در کل که شکر

/ 0 نظر / 36 بازدید