یادداشت بیست و یکم

این بیست یکمین نحسی من از هزاران نحسی که گذروندم

از یه جایی به بعد دیگه عادم زندگی نمیکنه،فقط از ناحیه گلو نفس میکشه،اونم چون دیگه یه کار غریزیه و نمیشه جلوشو بگیرن...

کاش از یه جایی به بعد میشد یهو همه چی رو ول کرد و رفت

خودکشی دست خودم نیست...خدایا تو ببخش

/ 1 نظر / 35 بازدید
سعید

خودکشی؟ بابا بی خیال خیلی از این مشکلات حاصل پیروی ما از کسانی هست که لیاقت پیروی ندارند. به نظر من پیروی از اسلام و نه خشکه مقدسی جوابی مناسب به مشکلات میده. زندگی رو بهشت نمیکنه اما قابل تحمل میکنه.